اس ام اس جملات قصار

* ساختار زیستی ما انسان بودن ما را تضمین نمی کند. افسانه ادریسی

اس ام اس عرفانی و فلسفی

توبیخ دوست
دوستان را در خلوت توبیخ کن و در
میءعام تحسین.اسکاروایلد

اس ام اس جملات پند آموز

وقتی كه انسان با تمام وجود چیزی را آرزو می كند ،

به روح جهان نزدیكتر است و روح جهان، نیرویی همواره مثبت است …

… پائولو كوئلیو …

اس ام اس عرفانی و فلسفی

شهامت واقعی یعنی انجام کارهایی که از دست زدن به آنها می ترسید ، غلبه بر ترس یعنی شهامت . (ادی ریکناییکر)

اس سنگین

اسکندر رومی را گفتند دیار مشرق و مغرب به‌ چه گرفتی؟ گفت: هر مملکت را گرفتم رعیتش را نیازردم و نام پادشاهان جز به ‌نیکویی نبردم.سعدی

اس ام اس عرفانی

عشق ناپخته می گوید: من تو را دوست دارم زیرا به تو نیاز دارم. عشق پخته می گوید: من به تو نیاز دارم زیرا دوستت دارم. (اریک فرام)

اس ام اس سنگین

هر که در زندگی، نانش نخورند، چون بمیرد، نامش نبرند. سعدی

اس ام اس نصیحت و دلداری

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی كنی (رودی)

اس ام اس جملات پند آموز

اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری اصل بنیادی جامعه است ولی این خواست نفی زندگی ست چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند. فردریش نیچه

اس ام اس بزرگان فلسفی

بودن یعنی عشق و عشق و عشق تو، یعنی بودن. )لوئیس جی د بیر )

اس ام اس سنگین تیكه دار

»مادر آهنربای قلب و ستاره قطبی چشم
کودک است«
*جورج هربرت


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *